Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.07.2023

Zmluva o dielo

01/07/2023

22 605,83 EUR

BAU-SK, s.r.o.

Obec Krušetnica

07.07.2023

Zmluva o nakladaní s odpadom

2023/001

Neuvedené

MSJ group, s.r.o.

Obec Krušetnica

04.07.2023

Sponzorská zmluva

Sponzorská zmluva 2023

Neuvedené

COOP Jednota Námestovo SD

Obec Krušetnica

22.06.2023

Mandátna zmluva

23006

3 300,00 EUR

Ing. arch. Dávid Goč

Obec Krušetnica

22.06.2023

Zmluva o dielo

5324-20

5 700,00 EUR

Ing. arch. Anna Gočová

Obec Krušetnica

06.06.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Mária Nodžáková a spol.

5,00 EUR

Mária Nodžáková a spol.

Obec Krušetnica

28.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

323 0618

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Krušetnica

14.04.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2

66,00 EUR

BUKNA advokátska kancelária s.r.o.

Obec Krušetnica

09.03.2023

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

Neuvedené

Disig a.s.

Obec Krušetnica

02.03.2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

4

Neuvedené

Obec Krušetnica

NATUR-PACK, a. s.

12.01.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Jozef Palko

107,73 EUR

Obec Krušetnica

Jozef Palko

04.01.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

66,00 EUR hodinová odmena

BUKNA advokátska kancelária s.r.o.

Obec Krušetnica

09.12.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Anton Klimčík, s. r. o.

Neuvedené

Anton Klimčík s.r.o.

Obec Krušetnica

30.11.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 270/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení n. p.

10969/2022-M_ODPD

55 556,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Krušetnica

30.11.2022

Dohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

22/21/010/19

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Obec Krušetnica

23.11.2022

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Miroslav Florek

Obec Krušetnica

08.11.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Dušan Chyla a manž. Mária

150,50 EUR

Dušan Chyla

Obec Krušetnica

07.10.2022

Sponzorská zmluva

Sponzorská zmluva

100,00 EUR

COOP Jednota Námestovo SD

Obec Krušetnica

09.08.2022

Zmluva o dielo

1/2022

42 084,70 EUR

HATTER s.r.o.

Obec Krušetnica

26.07.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070Z412

1

Neuvedené

Obec Krušetnica

Pôdohospodárska platobná agentúra

19.07.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_MŠ_028

1

Neuvedené

Obec Krušetnica

Metodicko-pedagogické centrum

19.07.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_194

1

Neuvedené

Obec Krušetnica

Metodicko-pedagogické centrum

13.05.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1

Neuvedené

Obec Krušetnica

Pavol Olexa

04.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1422 227

1 400,00 EUR

Obec Krušetnica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

03.05.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

1,00 EUR

Obec Krušetnica

Packeta Slovakia, s. r. o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: