Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.10.2020

Zmluva o kúpe akcií spoločnosti FIN.M.O.S.

Zmluva o kúpe akcií

3 028,00 EUR

Obec Krušetnica

1. slovenská úsporová, a. s.

28.09.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1149

23 380,00 EUR

Obec Krušetnica

Ministerstvo financií SR

03.08.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Krušetnica

Ján Brňák a manž. Jana Brňáková

10.07.2020

Zmluva o prenájme futbalového ihriska a šatní

Zmluva o prenájme futbalového ihriska a šatní

300,00 EUR

Obec Krušetnica

TJ Diamond

07.07.2020

Zmluva o balíkovom účte

Zmluva o balíkovom účte

Neuvedené

Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave

Slovenská sporiteľňa, a. s.

07.07.2020

Zmluva o elektronickej službe Business24

Zmluva o elektronickej službe Business24

Neuvedené

Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave

Slovenská sporiteľňa, a. s.

18.06.2020

Nájomná zmluva o užívaní nebytových priestorov

Nájomná zmluva o užívaní nebytových priestorov

1 200,00 EUR

Obec Krušetnica

Peter Oleš

15.06.2020

Mandátna zmluva

5720

3 490,00 EUR

Obec Krušetnica

Ing. arch. Anna Gočová

11.06.2020

Zmluva o dielo

20005-20

13 750,00 EUR

Obec Krušetnica

Ing. arch. Dávid Goč

01.06.2020

Zmluva o dielo

2/2020

33 390,41 EUR

Obec Krušetnica

MSJ group, s.r.o.

19.05.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-002962 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR zo dňa 03. 02. 2020

1

Neuvedené

Obec Krušetnica

Ministerstvo vnútra SR

12.05.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt

INT/EB/ZA/1/V/A/0162

50 328,15 EUR

Obec Krušetnica

Žilinský samosprávny kraj

30.04.2020

Zmluva o dielo

1/2020

31 972,06 EUR

Obec Krušetnica

Florián Subják - Flores

26.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1420 380

1 400,00 EUR

Obec Krušetnica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

24.03.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Krušetnica

SSE a.s.

09.03.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Krušetnica

Prima banka Slovensko a.s

06.03.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

710,50 EUR

Obec Krušetnica

Stanislav Rončák a manž. Zuzana

03.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

PHZ-OPK1-2019-002962

30 000,00 EUR

Obec Krušetnica

Ministerstvo vnútra SR

15.01.2020

Zmluvy o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 020,00 EUR

Obec Krušetnica

MAKROAUDIT s.r.o.

04.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Krušetnica

SSE a.s.

16.10.2019

Zmluva o dielo

A042019

28 278,08 EUR

Obec Krušetnica

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.

10.10.2019

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

60,00 EUR

Obec Krušetnica

COOP Jednota Námestovo SD

12.09.2019

Zmluva o dielo

221/19/037

12 915,68 EUR

Obec Krušetnica

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s. r. o.

19.08.2019

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Neuvedené

Obec Krušetnica

Marián Ondrík

15.08.2019

Dodatok č. 3 k ZoD č. 2016 02

3

Neuvedené

Obec Krušetnica

Z-mont, s. r. o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: