Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.06.2017

17085

elektrika VO 5/2017

279,84 EUR

FIN.M.O.S. a.s.

Obec Krušetnica

30.06.2017

17084

telekomunikačné služby telefón OcÚ

33,72 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Krušetnica

30.06.2017

17083

kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška hydrant.systému

44,06 EUR

PYROKOMPLEX s.r.o.

Obec Krušetnica

30.06.2017

17082

elektrika KD 5/2017

157,37 EUR

BCF s.r.o.

Obec Krušetnica

30.06.2017

17081

zneškodnenie, uloženie odpadu 5/2017

530,10 EUR

Technicke sluzby mesta N.

Obec Krušetnica

30.06.2017

17080

domový vodomer 20 ks a závitová prípojka 40 ks

643,20 EUR

MESSTECHNIK s.r.o.

Obec Krušetnica

31.05.2017

17079

navrtávač potrubia na vodovod

233,98 EUR

Hydrous s.r.o.

Obec Krušetnica

31.05.2017

17078

výroba verzia Premium + licenčný poplatok za ročnú prevádzku www.krusetnica.sk

1 416,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Krušetnica

31.05.2017

17077

oprava vozidla Renault

150,50 EUR

AUTOSERVIS Martin Ondrisek

Obec Krušetnica

31.05.2017

17076

mobil starostka

35,48 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Krušetnica

31.05.2017

17075

vývoz odpadu 4/2017

422,42 EUR

Marián Murín

Obec Krušetnica

31.05.2017

17074

dokončovacie stavebné práce v sále KD

400,00 EUR

Peter Páterek

Obec Krušetnica

31.05.2017

17073

strava 4/2017

234,00 EUR

Miroslav Florek

Obec Krušetnica

31.05.2017

17072

prenájom priestorov za účelom zasadania ZMOBO

295,00 EUR

Byvali urbarialisti obce

Obec Krušetnica

31.05.2017

17071

elektrika VO 4/2017

324,06 EUR

FIN.M.O.S. a.s.

Obec Krušetnica

31.05.2017

17070

uloženie, zneškodnenie odpadu 4/2017

582,37 EUR

Technicke sluzby mesta N.

Obec Krušetnica

31.05.2017

17069

telekomunikačné služby OcÚ

37,10 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Krušetnica

31.05.2017

17068

oprava MR

97,20 EUR

ELMIKO - Miloš Kovačovic

Obec Krušetnica

31.05.2017

17067

čierne uhlie ekohrášok 6 bj.

228,74 EUR

KOTLY s.r.o.

Obec Krušetnica

31.05.2017

17066

vytýčenie MK - IBV Sihly 3

70,00 EUR

Ing. Ján Kotúľ

Obec Krušetnica

31.05.2017

17065

stravné 4/2017 Florek

46,24 EUR

ZŠ s MŠ Krušetnica č.83

Obec Krušetnica

31.05.2017

17064

odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov na prevádzku MR

38,50 EUR

SLOVGRAM

Obec Krušetnica

28.04.2017

17063

dokončovacie stavebné práce v sále KD

930,00 EUR

Peter Páterek

Obec Krušetnica

28.04.2017

17062

mobil starostka

35,69 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Krušetnica

28.04.2017

17061

vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krušetnica

800,00 EUR

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o.

Obec Krušetnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: