Navigácia

Obsah

Zmluvy

2016

Kúpna zmluva - Ing. Jozef Mikyta (zverejnené 26. 09. 2016) Stiahnuté: 801x | 26.09.2016

Kúpna zmluva - Milan Florek (zverejnené 15. 08. 2016) Stiahnuté: 473x | 15.08.2016

Nájomná zmluva s O2 (zverejnené 01. 03. 2016) Stiahnuté: 481x | 01.03.2016

Zmluva o prenájme futbalového ihriska a šatní (zverejnené 01. 03. 2016) Stiahnuté: 1,204x | 01.03.2016

2015

Zmluva o dielo - BELLIMPEX (zverejnené 21. 12. 2015) Stiahnuté: 582x | 21.12.2015

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO č. 23/2015 (zverejnené 21. 12. 2015) Stiahnuté: 481x | 21.12.2015

Dohoda o zneškodnení odpadov 82016 (zverejnené 21. 12. 2015) Stiahnuté: 440x | 21.12.2015

Rámcová zmluva na dodávku a odber tovaru - čierne uhlie (zverejnené 16. 12. 2015) Stiahnuté: 538x | 16.12.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR na rok 2015 - Merače rýchlosti (zverejnené 25. 11. 2015) Stiahnuté: 459x | 25.11.2015

Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko (zverejnené 20. 10. 2015) Stiahnuté: 521x | 20.10.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP - Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Krušetnica - rekonštrukcia kotolne v ZŠ (zverejnené 22. 09. 2015) Stiahnuté: 496x | 22.09.2015

Zmluva o poskytnutí projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení (zverejnené 22. 09. 2015) Stiahnuté: 415x | 22.09.2015

Zmluva o dielo č. 157 / 2155 062 (zverejnené 27.08.2015) Stiahnuté: 620x | 27.08.2015

Dodatok č. 1 k SoD č.14-19-S-WAN (zverejnené 25.08.2015) Stiahnuté: 401x | 25.08.2015

Dodatok č.1/2015 k mandátnej zmluve TLACIAREN KUBIK (zverejnené 25.08.2015) Stiahnuté: 408x | 25.08.2015

Zmluva o dielo SB 20072015 - Premier Consulting (zverejnené 20. 07. 2015) Stiahnuté: 508x | 20.07.2015

Zmluva o dielo 1/2015 - Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ (zverejnené 29. 06. 2015) Stiahnuté: 652x | 29.06.2015

Kúpna zmluva - Pavol Dupčák (zverejnené 11. 06. 2015) Stiahnuté: 429x | 11.06.2015

Zmluva o poskytnutí NFP - Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Krušetnica - rekonštrukcia kotolne v ZŠ (zverejnené 21. 04. 2015) Stiahnuté: 438x | 21.04.2015

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - RA ŽSK (zverejnené 13. 03. 2015) Stiahnuté: 457x | 13.03.2015

Stránka