Navigácia

Obsah

Školstvo

 

Obec má zriadenú 9-triednu Základnú školu, ukončenú v roku 1971. Škola je však bez telocvične, ktorá je momentálne vo výstavbe. Pri ZŠ je zriadený aj školský klub detí. Škola nemá vybudovanú ani vlastnú kuchyňu a jedáleň pre deti, a tak sa žiaci stravujú v budove Obecného úradu, kde je zriadená vývarovňa spolu s jedálňou. Tu je však jeden veľký problém a to hygiena a z tohto dôvodu sa tu nemôžu stravovať žiaci z Lomnej, ktorí navštevujú tunajšiu ZŠ.

 

Materská škola pre 21 detí v obci bola zriadená tiež v roku 1971, v rekonštruovanej staršej budove, ktorá je vlastníctvom obce. K MŠ je vybudované aj hracie priestranstvo pre deti s pieskoviskom a príslušným zariadením.

 

                   ZŠ  ZŠ  ZŠ

 

                   ZŠ  ZŠ  ZŠ

           

                   ZŠ          ZŠ          ZŠ

 

                   ZŠ  ZŠ  ZŠ

 

                   ZŠ            ZŠ         ZŠ

    

                  ZŠ  ZŠ  ZŠ

 

                                        ZŠ  ZŠ