Obsah

Cirkev

 

Barokový kostol bol postavený v rokoch 1811 - 1818 v strede obce. Dispozične opatruje pôdorysné riešenie starého barokového kostola s jednou loďou a podkrovie ukončeným presbytériám, prestavanou vežou a pristavanou sakristiou. Inventár kostola tvoria hnuteľné kultúrne pamiatky zapísané v štátnom zozname.

                           cirkev       cirkev

Rímskokatolícky kostol bol postavený v klasickom slohu (v rokoch 1811 - 1828), upravený v roku 1870 a v roku 1940 bol doplnený nástennými maľbami akademického maliara J. Hanulu.

cirkev

Rímsko-katolícky farský úrad je v dobrom stavebno - technickom stave, po rekonštrukcii v roku 1990. Vyhovuje požiadavkám súčasnej doby.

                                cirkev      cirkev

Obec má od roku 1988 postavený dom smútku, s priestormi vybavenými na dôstojné vykonávanie potrebných obradov.

                cirkev     cirkev

Cintorín v súčasnosti vyhovuje, v nedávnej minulosti bol rozšírený a v budúcnosti sa pripravuje nové oplotenie.