Navigácia

Obsah

Súčasnosť

 

          Obec Krušetnice         Obec Krušetnice         Obec Krušetnice

 

Obec Krušetnice leží v Podbeskydskej vrchovine pri sútoku Bielej Oravy a Novotianky (Klinianky) (Zemepisné súradnice: 49°23' N a 19°17' E.). Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 656 metrov (chotár od 640 m do 944 m). Vrchovitý povrch chotára so širokými chrbtami, je rozrytý hlbokými dolinami potokov. Má strmé stráne.

 

          Obec Krušetnice       Obec Krušetnice         Obec Krušetnice

 

Pracovné príležitosti pre obyvateľov zabezpečuje v prevažnej miere miestne roľnícke družstvo, zamerané na poľnohospodársku výrobu. Ostatné pracovné príležitosti, poskytujú iné organizačné jednotky, nachádzajúce sa v obci a to predovšetkým ZŠ, MŠ, jedáleň, obchody s pohostinstvom a živnostníci. Veľký počet zamestnaných obyvateľov obce za prácou dochádza do priemyselných podnikov na Orave, ale aj mimo okres do vzdialenejších oblastí republiky aj do zahraničia.

 

           Obec Krušetnice         Obec Krušetnice         Obec Krušetnice

 

Občianska vybavenosť v obci je zabezpečená v pomerne širokom rozsahu, i keď veľa budov a zariadení potrebuje rekonštrukciu a dobudovanie.

 

 Obec KrušetniceObec KrušetniceObec KrušetniceObec KrušetniceObec Krušetnice

 

Obec má v súčasnosti vybudovaný vodovod, vodovod je vo vlastníctve obce asi na 90%. Realizuje sa projektová dokumentácia na odkanalizovanie rodinných domov a obecných budov v povodí prihraničného toku rieky Biela Orava s čistením odpadových vôd na ČOV Námestovo.

 

Obec KrušetniceObec KrušetniceObec KrušetniceObec KrušetniceObec Krušetnice

 

Pre obec Krušetnica sa tohto času spracúva samostatný územný plán s podrobným riešením rozvoja obce.

 

 Obec Krušetnice Obec Krušetnice Obec Krušetnice Obec Krušetnice

 

 

  Obec Krušetnice    Obec Krušetnice    Obec Krušetnice