Navigácia

Obsah

História

 

Obec vznikla v poslednej štvrtine XVI. storočia. Prvá písomná zmienka o osade je z roku 1593.

V zakladacej listine, vydanej až 29. 2. 1604, gróf Juraj Thurzo, pán hradu i Oravy oznamuje, že Ondrej a Stanislav Kosovec, krušetnickí šoltýsi a siedmi valaskí osadníci namáhavou prácou prerobili im pridelený vrškovitý kraj na ornú pôdu. Tam sa spomína Kruscecznycza, ako jedna z valaských dedín, kam prišli prví usadlíci údajne už pred 12. rokmi. Preto naši historici uvádzajú roku 1592 ako rok založenia obce.

 

          História                   História

 

Obec patrila Oravskému panstvu, spravovali ju dediční richtári. V roku 1624 mala asi 90 obyvateľov, potom spustla za kuruckých vojen. V roku 1716 mala už 310, v roku 1778 390 obyvateľov a v roku 1821 v 121 domoch žilo 820 obyvateľov. Obyvatelia obrábali pôdu, zaoberali sa salašníctvom, domácou výrobou súkna a košikárstvom. Značné škody spôsobil dedine požiar v roku 1917.

Pôvodnú nástavbu obce tvorili drevenice dolnooravského typu, s hviezdicovo - trojramennou líniou urbanislielou nástavbou. Tento spôsob nástavby zostal dodnes až na to, že prevažná väčšina drevených domov bola nahradená murovanými rodinnými domami.

 

           História                  História

 

Krušetnickí rodáci 


Dr. P. Florek a A. Granatier boli významní slovenskí politici v prvej polovici XX. storočia.

Z odkazu Dr. P. Floreka vyberáme: „Ty pútniku životom, ktorý si azda osudom ďaleko zaviaty z Oravy, navštív toto miesto svojej otcovskej kolísky - Krušetnicu, kde vždy nájdeš krvného brata, strážiaceho dedictvo otcov, poteš sa s ním, s láskou Ťa uvíta. Zavítaj i na Lán, do cintorína a prihovor sa Tvojím predkom rečou modlitby, ktorej oni budú vždy rozumieť …. Pamätaj a buď hrdý, že pochádzaš odtiaľto, z horno – oravskej slovenskej dedinky, zo statočných roľníckych predkov a nesprever sa im nikdy, za nijakú cenu. Takto vychovávaj aj svoje dietky.“

Oslavy 350. výročia Krušetnice sa konali v roku 1943 s príležitosti otvorenia novej murovanej budovy školy, v ktorej sa teraz nachádza Obecný úrad. Pri príležitosti 400. výročie založenia v roku 1992, bola vydaná aj monografia obce Krušetnica.