Navigácia

Obsah

Kontakt:

 

Adresa úradu:

Obec Krušetnica
029 54 Krušetnica 69

IČO: 00314595

DIČ: 2020571663

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: 4056136001/5600

IBAN: SK80 5600 0000 0040 5613 6001

 

Telefón: +421 43 55 72 213

               +421 43 55 21 611

E-mailoukrusetnica@orava.sk 

 

Starosta obce: Jozef Dorušák
Mobil: +421 907 328 368
E-mail: dorusak@orava.sk

 

 

Úradné hodiny :

 

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30
7:30 – 15:30

 Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12.30