Navigácia

Obsah

Oznam o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ Krušetnica

Typ: ostatné
Oznam o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ Krušetnica oznam

 

 

Základná škola s materskou školou so sídlom v Krušetnici zastúpená riaditeľkou školy PaedDr. Ing. Máriou Olešovou, Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne a  po dohode so zriaďovateľom školy – Obcou Krušetnica zastúpenou starostom obce p. Jozefom Dorušákom,

z dôvodu chýbania žiakov na vyučovacom procese viac  ako 30 %,  sa z vyššie uvedených dôvodov na Základnej škole s materskou školou Krušetnica

PRERUŠUJE

výchovno-vzdelávací proces od 20. decembra do 22. decembra 2022 vrátane.            

       Prerušenie sa týka aj materskej školy, v ktorej chorobnosť detí je  vyššia  ako 52%.

 

Vyučovanie sa začne dňa 9. januára 2023.


Vytvorené: 19. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 12. 2022 14:36