Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.04.2019

19025

zákl. odbor. príprava a preskúš. obsluhy nízkotlak. kotolne pre 2 pracov.

348,00 EUR

PYROKOMPLEX s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2019

19024

rozbor vody

101,15 EUR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Obec Krušetnica

01.04.2019

19023

oprava vodomeru

50,59 EUR

Stavebny podnik s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2019

19022

služ.rovnošata 2 ks, pracov.bunda 4 ks, brigadírka 2 ks, gombík 10 ks, prilba sláv.

1 060,20 EUR

PYROKOMPLEX s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2019

19021

doprava žiakov na plaváreň

720,00 EUR

K.L.I.B.O.S. s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2019

19020

dotlač knihy Obec Krušetnica - kronika a zvykoslovie 40 ks II. vydanie

1 500,40 EUR

Tlačiareň Kubík s.r.o.

Obec Krušetnica

21.03.2019

19019

uhlie - brikety 0,62 t do KD a OcÚ

125,70 EUR

MAJCHRÁK-SK, s.r.o.

Obec Krušetnica

21.03.2019

19018

čierne uhlie - ekohrášok 41,60 q do KD, OcÚ

846,08 EUR

UNIPAL

Obec Krušetnica

21.03.2019

19017

právne poradenstvo - rokovanie s klientom

85,18 EUR

JUDr. Lucia Krausová

Obec Krušetnica

21.03.2019

19016

poduška na pečiatky 2 ks a samolepka na auto PO 3 ks

26,28 EUR

Tlačiareň Kubík s.r.o.

Obec Krušetnica

22.02.2019

19013

rozbor vody

101,10 EUR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Obec Krušetnica

22.02.2019

19012

prášková reagencie na voľný chlór 100 testov na vodu

33,50 EUR

Water Resources, s.r.o.

Obec Krušetnica

22.02.2019

19011

tonery do tlačiarní OcÚ

344,00 EUR

EM Laser s.r.o.

Obec Krušetnica

08.02.2019

19010

Clean umývací 12 kg, Rinse oplachovací 10 kg do umývačky KD

70,80 EUR

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

Obec Krušetnica

08.02.2019

19009

čierne uhlie - ekohrášok 31,8 q do 6 bj.

651,08 EUR

UNIPAL

Obec Krušetnica

23.01.2019

19008

čierne uhlie - ekohrášok 42,4 q do KD, OcÚ

862,02 EUR

UNIPAL

Obec Krušetnica

23.01.2019

19007

strava 12 ks pre hasičov pri prácach snehovej kalamity

94,80 EUR

Miroslav Florek

Obec Krušetnica

23.01.2019

19006

záchranné práce v priestore mimor.udalosti - snehovej kalamity

10 320,00 EUR

MSJ group, s.r.o.

Obec Krušetnica

23.01.2019

19005

rošt veľký do kotla KD

84,00 EUR

KOTLY s.r.o.

Obec Krušetnica

10.01.2019

19004

záberové reťazy a náhradné diely na traktor Zetor

1 020,14 EUR

Marta Boškajová

Obec Krušetnica

10.01.2019

19003

občerstvenie do MŠ pri otváraní po rekonštrukcii MŠ

300,00 EUR

Ivana Betíková

Obec Krušetnica

10.01.2019

19002

inzercia v MY Oravské noviny - novoročné blahoželanie

50,40 EUR

Pettit Press a.s.

Obec Krušetnica

10.01.2019

19001

strava 1/2019

189,20 EUR

Miroslav Florek

Obec Krušetnica

28.12.2018

18110

aktualizácia a údržba softvéru WinIbeu, konzultácie, prechod z roku 2018 do 2019

0,00 EUR

PC Support

Obec Krušetnica

28.12.2018

18109

prenájom premyselného odvlhčovača

0,00 EUR

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.

Obec Krušetnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: