Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.12.2021

21122

ročný prístup na portál Verejná správa SR - E-Obnova

204,00 EUR

Poradca podnikateľa s.r.o

Obec Krušetnica

16.12.2021

21121

verejné obstarávanie na tabule a propagačný materiál pre projekt krížovej cesty

600,00 EUR

IT-PRO.one s.r.o.

Obec Krušetnica

10.12.2021

21120

stolový kalendár obce Krušetnica na rok 2022 v počte 290 ks

887,40 EUR

Václav Kotúľ

Obec Krušetnica

10.12.2021

21119

čierne uhlie ekohrášok 19,1 q do 6 bj.

556,88 EUR

UNIPAL

Obec Krušetnica

10.12.2021

21118

plastové kompostéry v počte 7 ks

782,69 EUR

FEREX s.r.o.

Obec Krušetnica

27.11.2021

21117

právne služby

188,98 EUR

JUDr. Lucia Krausová

Obec Krušetnica

27.11.2021

21116

dodávka a montáž el. zariadení na MŠ

95,40 EUR

Stanislav Smolár IQ ELM.SK

Obec Krušetnica

27.11.2021

21115

tonery HP CF 6 ks, nový valec OPC Brother

281,99 EUR

Pettit Press a.s.

Obec Krušetnica

27.11.2021

21114

prevedenie OP a OS na bleskozvod na budove KD a OcÚ

280,00 EUR

ELKORN s.r.o.

Obec Krušetnica

05.11.2021

21113

matričné formuláre - rodný, sobášny a úmrtný list

51,96 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Krušetnica

05.11.2021

21112

záhradná lampa Liguria 4 ks na vian.výzdobu

71,15 EUR

MERKURY SHOP s.r.o.

Obec Krušetnica

05.11.2021

21111

zameranie polohopisu a výškopisu pre PD na MK - časť Sihly

70,00 EUR

Ing. Ján Kotúľ

Obec Krušetnica

05.11.2021

21110

opätovné vytýčenie pozemkov na výstavbu krížovej cesty

70,00 EUR

Ing. Ján Kotúľ

Obec Krušetnica

05.11.2021

21109

vyžiadanie písomného potvrdenia BPEJ k návrhu úz.plánu obce

48,00 EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Obec Krušetnica

25.10.2021

21108

chlórnan sodný na úpravu pitnej vody

132,00 EUR

OQEMA s.r.o.

Obec Krušetnica

25.10.2021

21107

Koviďáčik tablety 100 ks

315,00 EUR

Ľubomír Drgáň TRIX

Obec Krušetnica

25.10.2021

21106

kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska v športovom areáli ZŠ

193,20 EUR

EKOTEC spol. s r.o.

Obec Krušetnica

20.10.2021

21105

nákupné poukážky 147 ks / á 10,- € pre dôchodcov

1 470,00 EUR

COOP Jednota Námestovo SD

Obec Krušetnica

20.10.2021

21104

žiarovky Philips 24 ks

115,20 EUR

JANTON s.r.o.

Obec Krušetnica

20.10.2021

21103

kamenivo 2-5 na MK 11 t

265,00 EUR

Peter Grajciar

Obec Krušetnica

20.10.2021

21102

dovoz hliny

105,00 EUR

Peter Grajciar

Obec Krušetnica

20.10.2021

21101

hnedá uhoľná briketa 1,81 t do KD, OcÚ

56,55 EUR

MAJCHRÁK-SK, s.r.o.

Obec Krušetnica

20.10.2021

21100

opravná objímka IVE 104-112/240 po 3 ks, 156-162/240 po 1 ks na údržbu vodovodu

268,02 EUR

IVE tech s.r.o.

Obec Krušetnica

07.10.2021

21099

kancelárske potreby pre projekt Objavujme krásy krušet. chotára

569,21 EUR

Ľuboš Franek

Obec Krušetnica

07.10.2021

21098

rošt veľký 3 ks do kotla Úspor Automat

162,00 EUR

KOTLY s.r.o.

Obec Krušetnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: