Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.05.2022

22053

rozbor pitnej vody

126,60 EUR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Obec Krušetnica

05.05.2022

22052

elektrika KD 3/2022

330,88 EUR

SSE a.s.

Obec Krušetnica

05.05.2022

22051

doména www.krusetnica.sk - prepojenie zmlúv na CRZ ročná prevádzka a výroba

630,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Krušetnica

05.05.2022

22050

enviro servis 1.Q 2022

108,00 EUR

OPŽP SK, s.r.o.

Obec Krušetnica

05.05.2022

22049

propagačné predmety a letáky, smerová a pamätná tabuľa Nasledujme duchovné hodnoty

1 836,00 EUR

Tlačiareň Kubík s.r.o.

Obec Krušetnica

05.05.2022

22048

mobilné služby O2 starostka a splátka zariadenia

31,50 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Krušetnica

05.05.2022

22047

čierne uhlie ekohrášok 27,4 q do 6 bj.

792,86 EUR

UNIPAL

Obec Krušetnica

05.05.2022

22046

telekomunikačné služby pevná sieť OcÚ

39,98 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Krušetnica

05.05.2022

22045

podrobný rozbor pitnej vody

511,60 EUR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Obec Krušetnica

05.05.2022

22044

vývoz odpadu kuka nádob 3/2022

521,34 EUR

Marián Murín

Obec Krušetnica

05.05.2022

22043

poplatok za likvidáciu odpadu 2.Q 2022

282,00 EUR

ARMOD s.r.o.

Obec Krušetnica

05.05.2022

22042

výkon zodpovednej osoby 4/2022 pri ochrane os. údajov

48,00 EUR

Osobnyudaj.sk

Obec Krušetnica

05.05.2022

22041

systémová podpora Urbis 2.Q 2022

75,00 EUR

MADE s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2022

22040

vyhotovenie odborného posudku a návrhu záverečného stanoviska pre úz.plán

920,00 EUR

Ing. Danka Gajdošová

Obec Krušetnica

01.04.2022

22039

nákup a osadenie lavičiek pre projekt Nasledujme duchovné hodnoty našich predkov

2 797,28 EUR

HATTER s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2022

22038

stavebné práce na stavbe Kríž. cesta - Nasledujme duchovné hodnoty našich predkov

34 965,17 EUR

HATTER s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2022

22037

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel pre MR

20,40 EUR

Slov.ochranny zvaz autor.

Obec Krušetnica

01.04.2022

22036

autobusová preprava žiakov na plavecký výcvik - 14.3.-18.3.2022

840,00 EUR

Anton Klimčík s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2022

22035

ročný príspevok na prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá

350,00 EUR

Domáci miláčik s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2022

22034

čierne uhlie ekohrášok 30,3 q do kotolne KD, OcÚ

874,84 EUR

UNIPAL

Obec Krušetnica

01.04.2022

22033

stavebné práce na kotolni MŠ - dodatok č.1 k zmluve

11 133,24 EUR

GRIF plus, s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2022

22032

mobilné služby O2 starostka

33,50 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Krušetnica

01.04.2022

22031

elektrika KD 2/2022

313,51 EUR

SSE a.s.

Obec Krušetnica

01.04.2022

22030

školenie - aktualizačná odborná príprava obsluhy stav.strojov

20,10 EUR

Miroslav Horňák - Školiace stredisko

Obec Krušetnica

01.04.2022

22029

vývoz odpadu kuka nádob 2/2022

480,36 EUR

Marián Murín

Obec Krušetnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: