Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.07.2021

21118

vzdialené pripojenie TeamViewer - inštalácia novej verzie WinIbeu

12,50 EUR

PC Support

Obec Krušetnica

12.07.2021

21117

STP APV WinKons, WinIbeu, WinMatri ročná aktualizácia

234,00 EUR

IVES org.pre infor.VS

Obec Krušetnica

12.07.2021

21116

pivný set 50 ks projekt Objavujme krásy krušet. chotára

4 916,50 EUR

Pártystany-Jičín s.r.o.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21115

elektrika KD 5/2021 nedoplatok

130,63 EUR

SSE a.s.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21114

strava a občerstvenie pri testovaní dňa 1.5.2021

22,50 EUR

Ivana Betíková

Obec Krušetnica

12.07.2021

21113

párty stany 4x10x2m, 4x6x2m pre prokjekt Objavujme krásy krušet. chotára

1 421,00 EUR

ZGABUR Štefan

Obec Krušetnica

12.07.2021

21112

zneškodnenie nebezpečných odpadov, odvoz odpadu

132,00 EUR

ARCHÍV SB s.r.o.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21111

tonery do tlačiarne Xerox WC 4 ks

400,00 EUR

EM Laser s.r.o.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21110

multifunkčné zariadeni tlačiareň Xerox WC 7835 color

1 599,00 EUR

EM Laser s.r.o.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21109

mobilné služby O2 starostka

30,74 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21108

telekomunikačné služby pevná sieť OcÚ

41,96 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21107

uloženie, zneškodnenie odpadu 5/2021

725,65 EUR

Technicke sluzby mesta N.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21106

dočasné spevnenie a odvodnenie cesty IBV Sihly 4. ulica

26 748,41 EUR

HATTER s.r.o.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21105

vývoz odpadu kuka nádob 5/2021

462,14 EUR

Marián Murín

Obec Krušetnica

12.07.2021

21104

licenčný poplatok za ročnú prevádzku www.krusetnica.sk od 1.6.2021 do 31.5.2022

420,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21103

dopravné zrkadlo 2 ks na MK a montáž

551,40 EUR

Značky s.r.o.

Obec Krušetnica

12.07.2021

21102

výkon zodpovednej osoby 6/2021 pri ochrane osobných údajov

48,00 EUR

Osobnyudaj.sk

Obec Krušetnica

14.06.2021

21101

chlórnan sodný na úpravu pitnej vody

132,00 EUR

OQEMA s.r.o.

Obec Krušetnica

14.06.2021

21100

inštalácia ozvučenia v dome smútku a v cintoríne

3 996,00 EUR

JMD Plus s.r.o.

Obec Krušetnica

14.06.2021

21099

čierne uhlie ekohrášok do 6 bj. v množstve 5 q

132,76 EUR

UNIPAL

Obec Krušetnica

14.06.2021

21098

poplatok za likvidáciu odpadu za 2.Q 2021

282,00 EUR

ARMOD s.r.o.

Obec Krušetnica

14.06.2021

21097

zameranie uložených inžinierskych sietí - lokalita Sihly

350,00 EUR

Ing. Ján Kotúľ

Obec Krušetnica

14.06.2021

21096

vytýčenie pozemkov na výstavbu altánkov pri vyhl.veži a kaplnke

140,00 EUR

Ing. Ján Kotúľ

Obec Krušetnica

14.06.2021

21095

elektrika KD 4/2021

123,94 EUR

SSE a.s.

Obec Krušetnica

14.06.2021

21094

kontrola has.prístrojov, tlak. skúška nástenného hydrant. systému

85,10 EUR

PYROKOMPLEX s.r.o.

Obec Krušetnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: