Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.01.2020

19249

elektrika VO 3/2019

417,42 EUR

FIN.M.O.S. a.s.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19248

materiál - iskra led, poistka, svorka, výložník na VO

145,46 EUR

PEMA com, s.r.o.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19247

podrobný rozbor pitnej vody

485,18 EUR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Obec Krušetnica

13.01.2020

19246

prenájom priestorov na ZMOBO

492,00 EUR

Byvali urbarialisti obce

Obec Krušetnica

13.01.2020

19245

predplatné My Oravské noviny 4 ks

160,00 EUR

Pettit Press a.s.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19244

poplatok za ročné vedenie účtu MCP za rok 2019

48,30 EUR

Prima banka Slovensko a.s

Obec Krušetnica

13.01.2020

19243

elektrika VO 12/2018

623,14 EUR

FIN.M.O.S. a.s.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19242

demontáž a montáž okna v 12 bj.

220,00 EUR

BENUS s.r.o.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19241

čierne uhlie - ekohrášok 21,6 q do 6 bj.

448,10 EUR

UNIPAL

Obec Krušetnica

13.01.2020

19240

stolový kalendár Krušetnica 280 ks Kedysi a dnes 2020

823,20 EUR

Václav Kotúľ

Obec Krušetnica

13.01.2020

19239

činnosť technika BOZP 4.Q 2019, označenie únik. východ a schodisko

52,28 EUR

PYROKOMPLEX s.r.o.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19238

ventil injekčný do vodojemu

134,40 EUR

SIS Systém inžinierskych služieb s.r.o.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19237

cementovanie a kalenie posýpača za traktor

24,00 EUR

ALDAN s.r.o.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19236

elektronizácia služieb miest a obcí 12/2019 - 12/2020

474,00 EUR

LOMTEC.com a.s.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19235

zemné práce na rekonštrukcii obec. vodojemu

240,00 EUR

MAJCHER Roman

Obec Krušetnica

13.01.2020

19234

elektrika VO 11/2019

470,03 EUR

FIN.M.O.S. a.s.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19233

elektrika KD 12/2019

170,06 EUR

BCF s.r.o.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19232

benefitné poukážky pre zamestnancov, poštovné

471,00 EUR

DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19231

uloženie, zneškodnenie odpadu 11/2019

655,33 EUR

Technicke sluzby mesta N.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19230

vývoz odpadu kuka nádob 11/2019

442,03 EUR

Marián Murín

Obec Krušetnica

13.01.2020

19229

telekomunikačné služby pevná sieť OcÚ

35,74 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19228

mobilné služby O2 starostka

29,40 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19227

žiarovky na stromček

98,20 EUR

JANTON s.r.o.

Obec Krušetnica

13.01.2020

19226

zameranie prameňov k.ú. Krušetnica Dachová a Bučáky

280,00 EUR

Ing. Ján Kotúľ

Obec Krušetnica

13.01.2020

19225

Fotometer na meranie chlóru v kufríku

555,00 EUR

Water Resources, s.r.o.

Obec Krušetnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: