Navigácia

Obsah

Späť

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31.12.2012

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31.12.2012

 

Počet obyvateľov: 955 (mužov – 492, žien – 457)
z toho - slobodný(á) 479 (mužov - 281, žien – 198)
- ženatý(vydaté) 392 (mužov – 195, žien – 197)
- rozvedený(á) 21 (mužov – 12, žien – 9)
- ovdovelý(á) 63 (mužov – 7, žien – 56)

Počet narodených detí: 21 (chlapcov – 15, dievčat – 6)
(Šimon Florek, Tomáš Svrček, Jozef Florek, Michal Horáček, Nikola Janckulíková, Adrián Bernaťák, Dávid Kĺč, Viktória Bušková, Veronika Repôňová, Patrik Kurek, Michal Kurek, Štefan Florek, Martin Kurňavka, Ema Gurková, Peter Vrábeľ, Marián Havko, Nina Stančíková, Teo Šipula, Patrik Janeček, Branislav Tomašák, Rebeka Kotúľová)

Počet zomrelých obyvateľov: 9 (mužov – 7, žien – 2)
(Jozef Zemeník, Jozef Dorušák, Helena Olexová, Vendelín Brčák, Anton Florek, Helena Florková, Stanislav Brčák, Jozef Gurka, Marcel Florek)

Počet prisťahovaných obyvateľov: 7
Počet odsťahovaných obyvateľov: 13 

Manželstvo uzavrelo: 9 párov
(Michal Smolár - Mgr. Ľubica Matejčíková, Breza, Peter Hurtala, Hruštín - Silvia Dulíková, Stanislav Gurka - Milada Hojová, Námestovo, Pavol Plutinský, Zubrohlava - PaedDr. Michaela Jaššová, Mgr. Martin Bodorík - Mária Sklenárová, Topoľčany, Pavol Gruchaľák, Lomná - Zlatica Zigmanová, Jakub Repôň - Daniela Zemenčíková, Hruštín-Vaňovka, Jozef Frídečan, Oščadnica - Vlasta Klimčíková, Michal Janeček - Marta Blažeňáková, Mútne)

Priemerný vek obyvateľstva: 34,58 rokov (muži – 33,92, ženy – 35,93)

Najčastejšie mužské mená sú Jozef, Pavol a Peter. 
Najčastejšie ženské mená sú Mária, (H)Elena a Katarína.
V obci evidujeme 196 mien. Ostatné mená pozri TU.

Najpoužívanejším priezviskom je Florek – Flor(e)ková; Rončák – Rončáková; Janeček - Janeč(e)ková.
V obci evidujeme 130 priezvisk. 

Najstaršia občianka je p. Mária Janckulíková (r. 1921) a najstarším občanom je p. Anton Pacoň (r. 1928).

Najviac obyvateľov je narodených v mesiaci SEPTEMBER – 95 obyvateľov, najmenej v mesiaci NOVEMBER – 58 obyvateľov. 
Ostatné mesiace narodenia pozri TU.

Spoločný dátum narodenia 23.03., 15.04., 19. 10. a 04. 10. používa po 8 obyvateľov. 
Ostatné dátumy pozri TU.

V obci je 255 rodinných domov, z toho 210 obývaných RD, 29 neobývaných RD a 16 novostavieb.

V Krušetnici, dňa 31. 12. 2012
Vypracovala: Alžbeta Páterková, matrikárka a pracovníčka ohlasovne pobytu

Vyvesené: 31. 12. 2012

Zodpovedá:

Späť