Navigácia

Obsah

Späť

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31.12.2011

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31.12.2011Počet obyvateľov: 949 (mužov – 492, žien – 457)


z toho - slobodný(á) 471 (mužov - 273, žien – 198)

- ženatý(vydaté) 395 (mužov – 199, žien – 196)

- rozvedený(á) 24 (mužov – 13, žien – 11)

- ovdovelý(á) 59 (mužov – 7, žien – 52)


Počet narodených detí: 6 (chlapcov – 1, dievčat – 5)

(Tibor Brčák, Nella Gamová, Amina Helena Janečková, Ivana Ondreková, Nina Hricová, Ema Štítová)

Počet zomrelých obyvateľov: 2 (mužov – 1, žien – 1)

(Štefan Adamčík, Mária Grajciarová)

Počet prisťahovaných obyvateľov: 15

Počet odsťahovaných obyvateľov: 11

Manželstvo uzavrelo: 8 párov

(Pavol Štít – Marcela Kubaľáková; Ing. Václav Horáček, Tvrdošín – Zdenka Mudroňová; Mário Smolár – Tatiana Bartošová, Zákamenné; Štefan Brčák, Námestovo – Dagmara Dopaterová; Andrej Krajčovič – Eva Miterková; Jozef Rabčan, Oravská Lesná – Elena Mikytová; Štefan Florek – Silvia Kozoňová; Ján Kurek – Zuzana Sterculová, Ťapešovo)


Priemerný vek obyvateľstva: 34,36 rokov (muži – 33,87, ženy – 35,38)

Najčastejšie mužské mená sú Jozef, Pavol a Peter.

Najčastejšie ženské mená sú Mária, (H)Elena a Katarína.

V obci evidujeme 193 mien. Ostatné mená pozri TU.

Najpoužívanejším priezviskom je Florek – Flor(e)ková; Rončák – Rončáková; Brčák - Brčáková.

V obci evidujeme 127 priezvisk. 

Najstaršia občianka je p. Mária Janckulíková (r. 1921) a najstarším občanom je p. Anton Pacoň (r. 1928).

Najviac obyvateľov je narodených v mesiaci SEPTEMBER – 94 obyvateľov, najmenej v mesiaci NOVEMBER – 61 obyvateľov.

Spoločný dátum narodenia 23.03., 15.04., 19. 10. a 04. 10. používa po 8 obyvateľov.

V obci je 252 rodinných domov, z toho 209 obývaných RD, 31 neobývaných RD a 12 novostavieb.
V Krušetnici, dňa 31. 12. 2011 Vypracovala: Alžbeta Páterková, matrikárka a pracovníčka ohlasovne pobytu

Vyvesené: 31. 12. 2011

Zodpovedá:

Späť