Navigácia

Obsah

Späť

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31.12.2010

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31.12.2010

 

Počet obyvateľov:                                   940 (mužov - 490, žien - 450)                                            
                                                                                                       
z toho - slobodný(á)   471 (mužov - 275, žien - 196)
           - ženatý(vydaté)   392 (mužov - 199, žien - 193)
           - rozvedený(á)     20 (mužov - 10, žien - 10)
           - ovdovený(á)     57 (mužov - 6, žien - 51)Počet narodených detí: 10 (chlapcov - 6, dievčat - 4)
(Michaela Kytašová, Marek Špagla, Elizabeth Bušková, Milan Tomašák, Tomáš Brčák, Andrej Krajčovič, Vanesa Vrábeľová, Tomáš Rončák, Sofia Ovšáková, Tibor Grofčík)

Počet zomrelých obyvateľov: 13 (mužov – 5, žien – 8)
(Jozef Mišiga, Ján Kyška, Monika Grešová, Pavol Dupčák, Cecília Kyšková, Mária Janečková, Mária McIntosh, Mária Papáková, Mária Makúchová, Rajmund Florek, Jozef Kyška, Justína Lajdová, Kristína Dopaterová)

Počet prisťahovaných obyvateľov: 7

Počet odsťahovaných obyvateľov: 7 

Manželstvo uzavrelo: 7 párov
(Kristián Lendvai, Jovice – Denisa Jančová; Ing. Ján Kotúľ, Vasiľov – Mgr. Katarína Pacoňová; Milan Ovšák, Zákamenné – Dominika Brčáková; Miroslav Stopiak, Námestovo – Mgr. Mária Repôňová; Marián Havko, Párnica – Anna Florková; Jozef Florek – Lucia Dopaterová; Pavol Kurek – Andrea Kušnieriková, Lokca)

Priemerný vek obyvateľstva: 34,1 rokov (muži – 33,53, ženy – 35,29)

Najčastejšie mužské mená sú Jozef, Pavol a Peter. 
Najčastejšie ženské mená sú Mária, (H)Elena a Katarína.
V obci evidujeme 189 mien. 

Najpoužívanejším priezviskom je Florek – Flor(e)ková; Rončák – Rončáková; Brčák - Brčáková.
V obci evidujeme 231 priezvisk. 

Najstaršia občianka je p. Mária Janckulíková (r. 1921) a najstarším občanom je p. Anton Pacoň (r. 1928).

Najviac obyvateľov je narodených v mesiaci SEPTEMBER – 97 obyvateľov, najmenej 
v mesiaci NOVEMBER – 61 obyvateľov. 
Ostatné mesiace narodenia pozri TU.

Spoločný dátum narodenia 23.03. používa 9 obyvateľov. 

V obci je 248 rodinných domov, z toho 203 obývaných RD, 35 neobývaných RD a 10 novostavieb.V Krušetnici, dňa 31. 12. 2010
Vypracovala: Alžbeta Páterková, matrikárka a pracovníčka REGOB

Vyvesené: 31. 12. 2010

Zodpovedá:

Späť