Navigácia

Obsah

Späť

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31. 12. 2016

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31. 12. 2016

 

Počet obyvateľov: 964 (mužov - 497, žien - 467)
z toho - slobodný(á) - 480 (mužov - 278, žien - 202)
           - ženatý (vydaté) - 400 (mužov - 200, žien - 200)
           - rozvedený(á) - 24 (mužov - 12, žien - 12)
           - ovdovelý(á) - 60 (mužov - 7, žien - 53)

Počet narodených detí: 11 (chlapcov - 6, dievčat - 5)
Lenka Brčáková, Sofia Sobčáková, Andrej Štít, Kristína Brčáková, Barbora Bodoríková, Dominik Vrábeľ, Lukáš Záň, Tomáš Kratochvil, Dominik Puvák, Sebastián Lacko, Michaela Špaglová

Počet zomrelých obyvateľov: 7 (mužov - 3, žien - 4)
Ladislav Florek, Jozef Janckulík, Elena Florková, Helena Pacoňová, Helena Grešová, Helena Brňáková, Peter Dopater

Počet prisťahovaných obyvateľov: 5
Počet odsťahovaných obyvateľov: 15

Manželstvo uzavrelo: 9 párov
Mgr. Martin Namislovský, Bobrov - Mgr. Katarína Štítová, Michal Dragan, Malatiná - Lucia Rončáková, Anton Šlachta - Monika Ondrisková, Lomná, Matúš Sobčák - Marcela Juritková, Oravská Polhora, Tomáš Janeček - Ing. Zuzana Sivčáková, Zákamenné, Marek Kubaľák, Babín - Jana Dupčáková, Ľubomír Štít - Ivana Jakubjáková, Novoť, Bc. Ľuboš Bombjak, Lokca - Ing. Daniela Dulíková, Dušan Kaššák, Oravský Biely Potok - Eva Papáková

Priemerný vek obyvateľstva: 36,15 rokov (muži - 35,61, ženy - 37,28)

Najčastejšie mužské mená sú Jozef, Pavol a Peter.
Najčastejšie ženské mená sú Mária, (H)Elena, Jan(k)a a Katarína.
V obci evidujeme 203 mien. Ostatné mená pozri TU.

Najpoužívanejším priezviskom je Florek - Flor(e)ková; Brčák - Brčáková; Janeček - Janeč(e)ková; Rončák - Rončáková.
V obci evidujeme 136 priezvisk. Ostatné priezviská pozri TU.

Najstaršia občianka je p. Mária Štítová (r. 1923) a najstarším občanom je p. Emil Mrekaj (r. 1928).

Najviac obyvateľov je narodených v mesiaci SEPTEMBER - 95 obyvateľov, najmenej v mesiaci NOVEMBER - 58 obyvateľov.
Ostatné mesiace narodenia pozri TU.

Spoločný dátum narodenia 04.10. používa 10 obyvateľov, 19.04. používa 9 obyvateľov a 23.03. a 17.06. používa 8 obyvateľov.
Ostatné dátumy pozri TU.

V obci je 282 budov, z toho 261 rodinných domov (219 obývaných RD, 30 neobývaných RD, 12 novostavieb), 12 budov právnických osôb (základná škola, materská škola, telocvičňa, kultúrny dom + pošta + obecný úrad, farský úrad, dom smútku, šatne TJ, kostol, požiarna zbrojnica, potraviny COOP Jednota + pohostinstvo, firma OSC.s., firma KROŠ), 2 bytové domy (6-bj. a 12-bj.), 2 penzióny, reštaurácia, 3 rekreačné chaty a múzeum.

V Krušetnici, dňa 02. 01. 2017
Vypracovala: Mgr. Alžbeta Páterková, matrikárka a pracovníčka ohlasovne pobytu

Vyvesené: 31. 12. 2016

Zodpovedá:

Späť