Navigácia

Obsah

Späť

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31. 12. 2015

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31. 12. 2015

 

Počet obyvateľov: 970 (mužov - 499, žien - 471)
z toho - slobodný(á) - 484 (mužov - 279, žien 205)
          - ženatý(vydaté) - 400 (mužov 200, žien 200)
          - rozvedený(á) - 22 (mužov - 12, žien - 10)
          - ovdovelý(á) - 64 (mužov - 8, žien - 56)

Počet narodených detí: 14 (chlapcov - 8, dievčat - 6)
(Peter Juriťák, Lucia Floreková, Aneta Sitáriková, Michal Janeček, Natália Kĺčová, Jozef Alex Meško, Lukáš Kratochvil, Júlia Kubaľáková, Jakub Janckulík, Marco Liam Bendžák, Adam Repôň, Peter Vavrek, Katarína Kotúľová, Samantha Kormaňáková)

Počet zomrelých obyvateľov: 3 (mužov - 1, žien - 2)
(Elena Rončáková, Mária Janckulíková, Peter Zemeník)

Počet prisťahovaných obyvateľov: 5
Počet odsťahovaných obyvateľov: 8

Manželstvo uzavrelo: 9 párov
(Ján Mudroň - Lenka Greňová, Kysucké Nové Mesto - Oškerda, Ján Kubík, Ľubeľa - Mgr. Anna Štítová, Tomáš Šimek - Bibiana Kušnierová, Oravská Jasenica, Ing. Anton Bodorík - Ing. Veronika Horváthová, Horné Lefantovce, Ján Repôň - Michala Natšinová, Lokca, Dušan Poliačik, Sihla - Bc. Tatiana Floreková, Martin Vrábeľ, Zákamenné - Iveta Dopaterová, Mgr. Ján Florek - Anna Mičkaninová, Vranov nad Topľou, Martin Rončák - Jana Jagelková, Oravská Polhora)

Priemerný vek obyvateľstva: 35,71 rokov (muži - 35,18, ženy - 36,80)

Najčastejšie mužské mená sú Jozef, Pavol a Peter.
Najčastejšie ženské mená sú Mária, (H)Elena, Jan(k)a a Katarína.
V obci evidujeme 212 mien. Ostatné mená pozri TU.

Najpoužívanejším priezviskom je Florek - Flor(e)ková; Rončák - Rončáková; Janeček - Janeč(e)ková.
V obci evidujeme 136 priezvisk. Ostatné priezviská pozri TU.

Najstaršia občianka je p. Helena Grešová (r. 1922) a najstarším občanom je p. Emil Mrekaj (r. 1928).

Najviac obyvateľov je narodených v mesiaci SEPTEMBER - 94 obyvateľov, najmenej v mesiaci NOVEMBER - 58 obyvateľov.
Ostatné mesiace narodenia pozri TU.

Spoločný dátum narodenia 04.10. používa 10 obyvateľov, 23.03., 19.04. a 17.06. používa po 8 obyvateľov.
Ostatné dátumy pozri TU.

V obci je 279 budov, z toho 259 rodinných domov (218 obývaných RD, 31 neobývaných RD, 10 novostavieb), 12 budov právnických osôb (základná škola, materská škola, telocvičňa, kultúrny dom+pošta+obecný úrad, farský úrad, dom smútku, šatne TJ, kostol požiarna zbrojnica, potraviny COOP Jednota+pohostinstvo, firma OSC.s., firma KROŠ), 2 bytové domy (6-bj. a 12-bj.), 2 penzióny, reštaurácia a 3 rekreačné chaty.

V Krušetnici, dňa 13. 01. 2016
Vypracovala: Bc. Alžbeta Páterková, matrikárka a pracovníčka ohlasovne pobytu

Vyvesené: 31. 12. 2015

Zodpovedá:

Späť