Navigácia

Obsah

Späť

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31. 12. 2014

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31. 12. 2014

 

Počet obyvateľov: 963 (mužov - 494, žien 469)

z toho - slobodný(á) - 482 (mužov - 278, žien - 204)

          - ženatý(vydaté) - 394 (mužov - 196, žien - 198)

          - rozvedený(á) - 20 (mužov - 12, žien - 8)

          - ovdovelý(á) - 67 (mužov - 8, žien - 59)


Počet narodených detí: 11 (chlapcov - 4, dievčat - 7)

(Anton Brčák, Vanesa Janečková, Nela Poliačiková, Lili Gamová, Nela Kurňavková, Jakub Ovšák, Ester Palková, Marko Bodorík, Mária Záňová, Michal Baláž, Ela Gurková)


Počet zomrelých obyvateľov: 4 (mužov - 4, žien - 0)

(Anton Pacoň, Štefan Hrčkuľák, Peter Florek, Jozef Majcher)


Počet prisťahovaných obyvateľov: 9

Počet odsťahovaných obyvateľov: 16
 

Manželstvo uzavrelo: 9 párov

(Miroslav Tylka, Klin - Mgr. Anežka Janíková, Jozef Slameník, Babín - Mgr. Katarína Smolárová, Ing. Andrej Kolenčík - Mgr. Mária Hvoľková, Ťapešovo, Marek Kozák, Námestovo - Katarína Valeková, Jozef Palko - Bc. Martina Manišová, Námestovo, Marcel Sobčák - Jana Sameliaková, Sihelné, Peter Straka - Bc. Monika Mačňáková, Podbiel, Lukáš Ballo - Renáta Mikytová, Ján Makúch, Zákamenné - Daša Rončáková)


Priemerný vek obyvateľstva: 35,44 rokov (muži - 34,89, ženy - 36,59)


Najčastejšie mužské mená sú Jozef, Pavol a Peter.

Najčastejšie ženské mená sú Mária, (H)Elena a Jan(k)a.

V obci evidujeme 202 mien. Ostatné mená pozri TU.


Najpoužívanejším priezviskom je Florek - Flor(e)ková; Rončák - Rončáková; Janeček - Janeč(e)ková.

V obci evidujeme 132 priezvisk. Ostatné priezviská pozri TU.


Najstaršia občianka je p. Mária Janckulíková (r. 1921) a najstarším občanom je p. Emil Mrekaj (r. 1928).
 

Najviac obyvateľov je narodených v mesiaci SEPTEMBER - 95 obyvateľov, najmenej v mesiaci NOVEMBER - 58 obyvateľov.

Ostatné mesiace narodenia pozri TU.


Spoločný dátum narodenia 04.10. používa 9 obyvateľov, 23.03. a 19.10. používa po 8 obyvateľov.

Ostatné dátumy narodenia pozri TU.


V obci je 278 budov, z toho 258 rodinných domov (216 obývaných RD, 31 neobývaných RD, 11 novostavieb), 12 budov právnických osôb (základná škola, materská škola, telocvičňa, kultúrny dom + pošta + obecný úrad, farský úrad, dom smútku, šatne TJ, kostol, požiarna zbrojnica, potraviny COOP Jednota + pohostinstvo, firma OSC.s., firma KROŠ), 2 bytové domy (6-bj. a 12-bj.), 2 penzióny, reštaurácia a 3 rekreačné chaty.


V Krušetnici, dňa 31. 12. 2014

Vypracovala: Bc. Alžbeta Páterková, matrikárka a pracovníčka ohlasovne pobytu

 

 

 

Vyvesené: 31. 12. 2014

Zodpovedá:

Späť