Navigácia

Obsah

Späť

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31. 12. 2013

Štatistika obyvateľstva obce Krušetnica k 31. 12. 2013

 

Počet obyvateľov: 963 (mužov - 496, žien 467)
z toho - slobodný (á) - 484 (mužov - 281, žien - 203)
          - ženatý (vydaté) - 393 (mužov - 195, žien - 198)
          - rozvedený (á) - 21 (mužov - 12, žien - 9)
          - ovdovelý (á) - 65 (mužov - 8, žien - 57)

Počet narodených detí: 11 (chlapcov - 3, dievčat - 8)
(Alexandra Sumihorová, Olivia Gruchaľáková, Katarína Janečková, Alex Plutinský, Ester Kadavá, Kornélia Chylová, Nikola Frídečanová, Sofia Bodoríková, Lukáš Náčin, Juraj Brčák, Tamara Svrčeková)

Počet zomrelých obyvateľov: 5 (mužov - 2, žien - 3)
(Tatiana Šlachtová, Elena Florková, Peter Janckulík, Angela Zigmanová, Ján Florek)

Počet prisťahovaných obyvateľov: 14
Počet odsťahovaných obyvateľov:  12

Manželstvo uzavrelo: 5 párov
(Lukáš Valek - Petra Bartošová, Zákamenné, Lukáš Záň, Zázrivá - Bc. Mária Mikytová, Anton Janeček - Bc. Jana Mudríková, Turzovka, Anton Brčák - Mária Rončáková, Lukáš Florek - Bc. Mária Chladná, Kordíky)

Priemerný vek obyvateľstva: 35,08 rokov (muži - 34,51, ženy - 36,26)

Najčastejšie mužské mená sú Jozef, Pavol a Peter.
Najčastejšie ženské mená sú Mária, (H)Elena a Katarína.
V obci evidujeme 203 mien. Ostatné mená pozri TU.

Najpoužívanejším priezviskom je Florek - Flor(e)ková; Rončák - Rončáková; Janeček - Janeč(e)ková, Brčák - Brčáková.
V obci evidujeme 134 priezvisk. Ostatné priezviská pozri TU.

Najstaršia občianska je p. Mária Janckulíková (r. 1921) a najstarším občanom je p. Anton Pacoň (r. 1928).

Najviac obyvateľov je narodených v mesiaci SEPTEMBER - 98 obyvateľov, najmenej v mesiaci NOVEMBER - 59 obyvateľov.
Ostatné mesiace narodenia pozri TU.

Spoločný dátum narodenia 23.03., 19.10. a 04.10. používa po 8 obyvateľov.
Ostatné dátumy narodenia pozri TU.

V obci je 273 budov, z toho 254 rodinných domov (214 obývaných RD, 29 neobývaných RD, 11 novostavieb), 12 budov právnických osôb (základná škola, materská škola, telocvičňa, kultúrny dom + pošta + obecný úrad, farský úrad, dom smútku, šatne TJ, kostol, požiarna zbrojnica, potraviny COOP Jednota + pohostinstvo, firma OSC.s., firma KROŠ), 2 bytové domy (6-bj. a 12-bj.), 2 penzióny a 3 rekreačné chaty.

V Krušetnici, dňa 31. 12. 2013
Vypracovala: Alžbeta Páterková, matrikárska a pracovníčka ohlasovne pobytu

 

Vyvesené: 31. 12. 2013

Zodpovedá:

Späť