Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Námestove - vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. Krušetnica

Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Námestove - vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. Krušetnica

Erb

Všetky dôležité písomnosti ohľadom PPÚ Krušetnica - komasácia, sú k dispozícii na stránke www.pozemkovyurad.sk

Vyvesené: 31. 12. 2012

Zodpovedá:

Späť