Navigácia

Obsah

Samospráva

Obecný úradAdresa úradu:

Obec Krušetnica
029 54 Krušetnica 69

IČO: 00314595

DIČ: 2020571663

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: 4056136001/5600

IBAN: SK80 5600 0000 0040 5613 6001

 

Telefón: +421 43 5572 213

               +421 43 5521 611

E-mailoukrusetnica@orava.sk 

 

Starosta obce:                                                                                                                                           Jozef Dorušák
Mobil: +421 907 328 368
E-mail: dorusak@orava.sk 
obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu obce:                         Peter Oleš                                                   Mobil: +421 903 645 396                                  E-mail: poles233@gmail.com         

Hlavný kontrolór obce:                               Ing. Monika Motýlová                                    Mobil: +421 949 560 651                                  E-mail: monikamotylova223@gmail.com     

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Tomáš Bodorík
Daniel Dopater        
Veronika Dupčáková
Peter Janckulík
Roman Majcher
Ing. Tomáš Makúch
Peter Oleš

Rozdelenie volebných obvodovPracovníci obecného úradu:
Mgr. Zlatka Beganová, účtovníčka - +421 43 5521 611
Mgr. Alžbeta Páterková, matrikárka, administratívna pracovníčka - +421 43 5572 213
Vlasta Frídečanová, upratovačka
Rudolf Grofčík, údržbár, vodič                                                                                                                  Augustín Janeček, údržbár, vodič                                                                                                                          

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30
7:30 – 15:30

 Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12.30