Navigácia

Obsah

Zápis detí do MŠ

Typ: ostatné
zápis

Oznamujeme rodičom detí, že v zmysle par.59 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a nariadení zverejňujeme nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ Krušetnica na školský rok 2021/2022.

 

Žiadosť sa podáva v čase od 1. mája 2021 do 31. mája 2021.

 

Zákonný zástupca si môže tlačivo vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke mš: www.mskrusetnica.edupage.org, alebo TU.

Žiadosť musí byť potvrdená  detským lekárom (ak dieťa navštevuje aj iného odborného lekára alebo má akékoľvek zdravotné problémy je nevyhnutné o tom informovať ZRŠ pre MŠ).

K žiadosti je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku do 31.8.2021 (predprimárne vzdelávanie je povinné),
  • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 rok veku,
  • dieťa od 2 rokov a dieťa   so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy, ak budú vytvorené podmienky na ich prijatie.                                                                                            

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ oznámi riaditeľ ZŠ s MŠ Krušetnica do  15. 06. 2021.

 

 


Príloha

Vytvorené: 29. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2021 08:54
Autor: Správce Webu