Navigácia

Obsah

Výzva na predkladanie ponúk "Zmena zdroja vykurovania v MŠ Krušetnica"

Typ: ostatné
Výzva na prekladanie ponúk "Zmena zdroja vykurovania v MŠ Krušetnica" 1 výzva

Výzva na predkladanie ponúk "Zmena zdroja vykurovania v MŠ Krušetnica" -

zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Výkaz výmer

Príloha č. 2 - projektová dokumentácia

Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie

Príloha č. 5 - Zmluva o dielo


Prílohy

Vytvorené: 4. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 6. 2019 11:30