Navigácia

Obsah

Triedenie odpadu

Typ: ostatné
Triedenie odpadu 1 triedenie odpadu

Vážení občania,

od 1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach a nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov. Suma, ktorú obec zaplatí za uloženie komunálneho odpadu na skládku závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

Ďalšou zmenou je v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. zverejniť úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.

Podstatnou zmenou je, že poplatok za skládkovanie pre obce sa má od roku 2019 do roku 2023 postupne zvyšovať. To znamená, že čím budeme menej triediť, tým budeme viac platiť!!!

 

V roku 2018 je úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Krušetnica 30,57 %.

 

A preto aj my ako občania nebuďme leniví a trieďme odpad.

Pamätajme na to, že zálohované obaly nepatria do koša, ale naspäť do predajne.

Čím viac plastov, papiera, sklakovov z komunálneho odpadu obec vytriedi, tým menej bude platiť za uloženie komunálneho odpadu na skládke!!!


Vytvorené: 20. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 2. 2020 11:12