Navigácia

Obsah

Ponuka na prenájom bytu v 12-bj. v Krušetnici

Typ: ostatné
ponuka

 

 

Obec Krušetnica

029 54 Krušetnica 69

zast. Mgr. Teréziou Pacoňovou, starostkou obce

IČO: 00314595

DIČ: 2020571663

 

ponúka na prenájom byt č. 9 v 12-bj. obci Krušetnica, pozostávajúci z jednej izby, kuchyne a príslušenstva (predsieň, komora, kúpelňa s WC) s rozlohou 41,30 m2, ktorého vlastníkom je Obec Krušetnica. 

Jedná sa o byt v dobrom stave, ktorý sa nachádza na 1. poschodí 12-bj. v obci Krušetnica č. 244.

Mesačné náklady vo výške 59,80 € (nájomné - 54,20 €, služby - 5,60 €) platí nájomca obci + elektrická energia, ktorú si nájomca uhrádza sám na základe zmluvy so SSE-D., a. s. Žilina.

Možnosť prenájmu od: podľa dohody, najskôr však od 01. nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti.

Záujemcovia musia predložiť písomnú žiadosť, ktorú je potrebné obci doručiť elektronicky na e-mailovú adresu obce: oukrusetnica@orava.sk alebo poštou na adresu: Obec Krušetnica, 029 54 Krušetnica 69 alebo priniesť osobne do podateľne Obecného úradu v Krušetnici najneskôr do 25. 01. 2022.

Uprednostnení budú záujemcovia, ktorí majú v obci trvalý pobyt!

 

 

 


Vytvorené: 27. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2022 12:16
Autor: Správce Webu