Navigácia

Obsah

Oznam ohľadom zimnej údržby

Typ: ostatné
Oznam ohľadom zimnej údržby oznam

Nastalo zimné obdobie a to je doba, kedy obec zabezpečuje odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v našej obci.

Udržiavanie zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a prístupových miest však nie je len záležitosťou obce, ale je spoločným záujmom všetkých obyvateľov. Chodníky sa musia udržiavať tak, aby boli bezpečné pre chodcov a to čistením aj v priebehu dňa, keď si to snehová situácia vyžaduje. Vlastník (užívateľ) budovy je povinný z odkvapových žľabov budov alebo z okraja strechy včas odstraňovať snehové previsy a ľadové cencúle tak, aby neohrozovali užívateľov priľahlej komunikácie.

Veľký problém pri zimnej údržbe predstavujú zaparkované, resp. odstavené vozidlá na miestnych komunikáciách. Zvlášť upozorňujeme na zákaz parkovania vozidiel na verejných komunikáciách počas zimnej údržby.

Ďalej žiadame obyvateľov obce, aby nevyvážali sneh z dvorov rodinných domov na miestne komunikácie, ale upratovali ho v rámci svojich dvorových, resp. záhradných priestorov.

Tiež žiadame všetkých obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností, aby si svoje elektrické prípojky a elektrické skrinky, prípadne aj iné objekty v blízkosti miestnych komunikácií riadne označili viditeľným spôsobom. Vyhneme sa tak zbytočným poškodeniam počas výkonu zimnej údržby obce.

Obec vopred ďakuje za pochopenie a očakáva dobrú spoluprácu počas zimnej údržby miestnych komunikácií.


Vytvorené: 12. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2022 14:42
Autor: Správce Webu