Navigácia

Obsah

Jednorázová dotácia pre najzraniteľnejšie skupiny osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie a stravu

Typ: ostatné
Jednorázová dotácia pre najzraniteľnejšie skupiny osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie a stravu oznam

ÚPSVR Námestovo oznamuje, že štát pre najzraniteľnejšie skupiny osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu na zmiernenie inflácie poskytuje jednorázovú dotáciu vo výške 100 Eur pre:

 

  1. nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu maximálne 150 Eur,
  2. plnoletú fyzickú osobu, ktorej z dôvodu nadobudnutia plnoletosti v období od 30. 04. 2020 do 31. 10. 2022 zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  3. plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa do dovŕšenia plnoletosti vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou; a to v období od 30. 04. 2020 do 31. 10. 2022 bola starostlivosť v centre pre deti a rodiny ukončená.

 

Žiadosti je možné podať na Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo do konca roka,  t. j. do 31. 12. 2022 emailom, poštou alebo osobne.

Bližšie informácie Vám poskytnú na pracoviskách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo.


Vytvorené: 1. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 1. 12. 2022 10:59
Autor: Správce Webu