Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024 je potrebné podať do 31. 01. 2024!!!

Typ: ostatné
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024 je potrebné podať do 31. 01. 2024!!! upozornenie

 

Obec Krušetnica upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2023 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani  z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti.

Povinnosť podať daňové priznanie je do 31. januára 2024.

 

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?
Fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorej počas roka vznikla daňová povinnosť.

 

Kedy vzniká daňová povinnosť?

  1. Kúpou, nájmom, užívaním nehnuteľnosti (pozemku, domu, chaty, garáže, ...), vydaním právoplatného stavebného povolenia,.... počas roka 2023.
  2. Skolaudovaním nehnuteľnosti - v prípade, že ste stavali, resp. prerábali svoj dom, garáž, ....a v roku 2023 ste túto nehnuteľnosti skolaudovali (Rozhodnutie o kolaudácii).
  3. Ak nastali zmeny vo vašom daňovom priznaní, napr. ste niektorý pozemok, resp. budovu, od ktorej ste platili daň, predali, ste povinný urobiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

 

Kde sa podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie sa podáva v obci na obecnom úrade, kde nehnuteľnosť vlastníte, resp. ju máte v nájme alebo užívaní. To znamená, že ak ste nadobudli, resp. skolaudovali počas roka 2023 nejakú nehnuteľnosť v k.ú. Krušetnica, daňové priznanie podávate na Obecnom úrade v Krušetnici.

 

Upozorňujeme, že ak si daňovník túto povinnosť nesplní môže mu byť vyrubená pokuta od 5 € až do výšky 3.000 €.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Mgr. Alžbetu Páterkovú, pracovníčku obecného úradu (tel.: 043/5572 213, e-mail: oukrusetnica@orava.sk).

 

Tlačivo na podanie daňového priznania

 


Vytvorené: 15. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 15. 1. 2024 15:19