Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.05.2017

17040

právne služby - výmaz OP z obch. registra

200,00 EUR

JUDr. Lucia Krausová

Obec Krušetnica

10.05.2017

17039

stavebný materiál a náradie na KD, DS

1 681,14 EUR

Stanislav Papajík DOPSTAV

Obec Krušetnica

10.05.2017

17038

strava 5/2017

360,50 EUR

Miroslav Florek

Obec Krušetnica

28.04.2017

17037

uhlie ekohrášok do 6 bj.

228,74 EUR

KOTLY s.r.o.

Obec Krušetnica

28.04.2017

17036

vytýčenie MK - časť Sihly 3.ulica

70,00 EUR

Ing. Ján Kotúľ

Obec Krušetnica

28.04.2017

17035

oprava MR - reproduktor, konzola, svorka

97,20 EUR

ELMIKO - Miloš Kovačovic

Obec Krušetnica

10.04.2017

17034

ludrovský štrk na DS

77,10 EUR

Glekalena s.r.o.

Obec Krušetnica

10.04.2017

17033

softvér účtovníctvo - aktualizácia WinIBEU

10,00 EUR

PC Support

Obec Krušetnica

10.04.2017

17032

zmena držiteľa domény www.krusetnica.sk

42,00 EUR

WEBEX media s.r.o.

Obec Krušetnica

10.04.2017

17031

strava 4/2017

234,00 EUR

Miroslav Florek

Obec Krušetnica

30.03.2017

17030

oprava softvéru - Office 2017

50,00 EUR

PC Support

Obec Krušetnica

30.03.2017

17029

tonery do tlačiarní 5 ks

72,98 EUR

EM Laser s.r.o.

Obec Krušetnica

30.03.2017

17028

rozbor pitnej vody

101,15 EUR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Obec Krušetnica

30.03.2017

17027

materiál a údržba verejného osvetlenia v obci

1 220,00 EUR

PEMA com, s.r.o.

Obec Krušetnica

18.03.2017

17026

verejné obstarávanie pre detské ihrisko MŠ

504,00 EUR

Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO

Obec Krušetnica

18.03.2017

17025

vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krušetnica

800,00 EUR

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o.

Obec Krušetnica

18.03.2017

17024

občerstvenie na kar Mons.Janáča

1 180,00 EUR

Miroslav Florek

Obec Krušetnica

18.03.2017

17023

prenájom prietorov za účelom zasadania ZMOBO

295,00 EUR

Byvali urbarialisti obce

Obec Krušetnica

18.03.2017

17022

WinIBEU inštalácia, uzávierka r. 2016 a nastavenie r. 2017

162,50 EUR

PC Support

Obec Krušetnica

18.03.2017

17021

uhlie ekohrášok KD, OcÚ 42,10 q + doprava

847,14 EUR

UNIPAL

Obec Krušetnica

18.03.2017

17020

vypracovanie KZ

60,00 EUR

Ing. Ján Kotúľ

Obec Krušetnica

10.03.2017

17019

preprava žiakov na plavecký výcvik

360,00 EUR

Anton Klimčík Zákamenné 74

Obec Krušetnica

10.03.2017

17018

strava 3/2017

0,00 EUR

Miroslav Florek

Obec Krušetnica

28.02.2017

17017

právne služby - vypracovanie podania

100,00 EUR

JUDr. Lucia Krausová

Obec Krušetnica

28.02.2017

17016

predplatné mesačníka PaM, VS 2017

66,00 EUR

PORADCA s.r.o.

Obec Krušetnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: