Navigácia

Obsah

Samospráva

Obecný úradAdresa úradu:

Obec Krušetnica
029 54 Krušetnica 69

IČO: 00314595

DIČ: 2020571663

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: 4056136001/5600

IBAN: SK80 5600 0000 0040 5613 6001

 

Telefón: +421 43 55 72 213

Fax: +421 43 55 21 611

E-mailoukrusetnica@orava.sk 

 

Starostka obce: Mgr. Terézia Pacoňová

Mobil: +421 911 771 250

E-mail: StarostkaKrusetnica@centrum.sk 

 

Zástupca starostky obce: Marek Repôň
Kontrolórka obceMgr. Marta Glejtková

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Martin Bodorík     - volebný obvod
Jozef Dorušák              -volebný obvod        
Veronika Dupčáková   - volebný obvod
Igor Janckulík               -volebný obvod
Mgr. Danka Jančová    -volebný obvod
Janka Makúchová        -volebný obvod
Marek Repôň               - volebný obvod


Pracovníci obecného úradu:
Mgr. Zlatka Beganová, účtovníčka
Mgr. Alžbeta Páterková, matrikárka, administratívna pracovníčka
Karolína Floreková, upratovačka
Stanislav Florek, údržbár

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30 
7:30 – 15:30

 Obedňajšia prestávka 11.30 - 12.00