Navigácia

Obsah

TJ Tatran Krušetnica

 

Výbor TJ Tatran Krušetnica funguje od 01. 01. 2015 v tomto zložení:

 

Adam Greš           - predseda

Peter Janckulík    - podpredseda

Lukáš Brčák         - vedúci futbalového oddielu

Anna Rončáková - vedúca KST Krušetnica

Karol Kormaňák   - vedúci stolnotenisového oddielu

Peter Janckulík    - vedúci volejbalového oddielu

Jozef Dorušák     - člen

Igor Janckulík      - člen

Jakub Greš         - člen

 

Futbal

- Zápisnica z valného zhromaždenia TJ Tatran Krušetnica - 18. 01. 2015

- Zápisnica zo zasadnutia výboru TJ Tatran Krušetnica - 02. 04. 2015

 

Stolný tenis

 

Kst Krušetnica

 

Volejbal